Skip to content
Szakrendelés: 72 536-001 /32716 vagy 72 536-000 /32716 Mobil: +36 30 336 7462 drszakalypeter@gmail.com 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. (Jannus Pannonius Klinikai Tömb)

Orvosi egyetemi tanulmányaimat 1988. és 1994. között a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végeztem. Ennek során 3 alkalommal részesültem Köztársasági Ösztöndíjban. Anatómiai Intézetben és az I. sz. Sebészeti Klinika érsebészetén végeztem tudományos diákköri munkát. 1993-ban a vénás sebészetről írt rektori pályamunkám első díjban részesült.

Általános orvosi diplomát 1994-ben szereztem meg. Sebészi pályafutásomat Pécsen az I. sz. Sebészeti Klinikán kezdhettem meg. Egyetemistaként tudatosan orientálódtam az érsebészet irányába, de Horváth Örs Péter professzor úr jó érzékkel a szervátültetés felé irányította érdeklődésemet. Így részese lehettem az 1993-ban megindult transzplantációs munkacsoportnak. Kiváló tanítómesteremnek, dr. Kalmár Nagy Károlynak köszönhetően 1995. óta veseátültetést, majd 2000. óta kombinált vese- és hasnyálmirigyátültetést végzek.

1999-ben sebészetből szereztem szakvizsgát. Az 1995-ben történt strukturális átszervezések következtében munkahelyemen kisebb forgalmú érsebészeti osztály maradt, ennek ellenére Wéber György professzor segítségével közelebb kerültem eredeti elképzelésem megvalósításához. 2002-ben érsebészetből szereztem szakvizsgát.

Dr. Szakály Péter PhD, Med. habil egyetemi docens

2004-ben adjunktusi kinevezést kaptam. Az egyetemi évek emléke nem halványult, és a klinikai munka mellett visszatértem az Anatómia Intézetbe tudományos munkát végezni. Reglődi Dóra professzor asszony hathatós segítségével 2008-ben PhD fokozatot szereztem. Az európai trendnek megfelelve 2009-ben megszereztem a bevezetésre került európai transzplantációs sebészeti szakvizsgát. 2010-ben újabb strukturális átszervezések megszüntették Pécs egészségügyi ellátásában fennálló párhuzamosságokat, így munkahelyemen megszűnt az érsebészeti osztály. Ezzel egyidejűleg azonban lehetőséget kaptam Menyhei Gábor professzor úrtól, hogy érsebészeti műtéteket egyetemünk Érsebészeti Klinikáján végezhessem.

Tudományos munkám folytatásának köszönhetően 2013. novemberében egyetemi habilitációt szereztem. Ez tette lehetővé, hogy 2014. decemberében egyetemi docensi kinevezést kapjak. A 400 Ágyas Klinika rekonstrukcióját követően a Sebészeti és az Érsebészeti Klinika elfoglalta helyét a jelentős átalakításon átesett klinikai tömbben. Itt lehetőségem van kulturált környezetben fogadni betegeimet, ahol rendelkezésre állnak a legkorszerűbb képalkotó diagnosztikai eljárások is.

2019. június 6-án megbízást kaptam a Sebészeti Klinika Transzplantációs Osztályának vezetésére. A Covid-19 világjárvány kialakulását követően számos korlátozó intézkedést kellett bevezetni a betegellátásban. Én a magam részéről érsebészeti tevékenységemet függesztettem fel. A járványügyi helyzet javulását követően nem folytattam tovább ezt a tevékenységemet. A Transzplantációs Osztály vezetése egész embert kíván, ezért hasznosabbnak láttam nem megosztani magamat két klinika között.

Back To Top