Skip to content
Szakrendelés: 72 536-001 /32716 vagy 72 536-000 /32716 Mobil: +36 30 336 7462 drszakalypeter@gmail.com 7624 Pécs, Ifjúság útja 13. (Jannus Pannonius Klinikai Tömb)

Az élő donoros veseátültetés speciális formája. Ez megoldás lehet abban az esetben, ha a potenciális szervadományozó nem tud vesét adni a saját recipiensének. Ennek lehet oka a vércsoport összeférhetetlenség vagy immunológiai akadály. Ha van két olyan párunk, akik között vércsoport kompatibilitás áll fenn, akkor elvégezhető a keresztdonáció. Az „A” páros donora fog tudni vesét adni a „B” páros recipiensének. Ugyanabban az időben a „B” páros donora is ad vesét az „A” páros recipiensének. A beavatkozás egyéb kritériumai megegyeznek az élő donoros veseátültetésnél leírtakkal.

Jelenleg ilyen típusú veseátültetés még nem történt hazánkban. Az országos program jelenleg kialakítás alatt van. Tudomásunk szerint a legnagyobb saját keresztdonációs pool a mi centrumunk beteganyagában lelhető fel.

Azoknak érdemes csatlakozni ehhez, akiknél fennáll a vércsoport összeférhetetlenség, pozitív lett a keresztpróba, ill. a donor alkalmassága ellenére valamilyen szakmai okból ellenjavallták az átültetést.

Jogszabályi háttér:

A Magyar Közlöny 26. számában megjelent az emberi erőforrások minisztere 11/2014. (II. 24.) EMMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Ennek 3. pontja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról szóló 18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása, amelyet az alábbiakban idézünk:

„4/A. § (1) Két olyan, az Eütv. 206. § (2) vagy (3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő donor és recipiens pár esetében, akiknél a jóváhagyott szervátültetés – az etikai bizottság 4. § szerinti határozatának meghozatalát, illetve az Eütv. 208. §-a szerinti vizsgálatot követően kiderült orvosi indok miatt – nem végezhető el, de szakorvosi javaslat alapján a két szervátültetés a donor és recipiens párok cseréjével elvégezhető, a szakorvosi javaslatot kiállító és a szervátültetéseket végző egészségügyi szolgáltatónál működő etikai bizottsághoz együttesen benyújtott – közokiratba foglalt – közös kérelmükre, az etikai bizottság jóváhagyásával a két szervátültetés elvégezhető…”

Back To Top